جراحی ترميمی ناهنجاری های مادرزادی

بیماری های مادرزادی ممکن است قبل حین یا پس از بدنیا آمدن بیمار یا در دوران نوزادی کودکی نوجوانی و دیرتر کشف شوند . امکان تشخیص بعضی از بیماری های مادرزادی قبل از به دنیا آمدن نوزاد وجود دارد و بسته به شدت بیماری اولیه و پیشرفت بیماری هر زمان ممکن است علائم آن بروز نماید .
جراحی پلاستیک ، ترمیمی و زیبایی یک شاخه از جراحی می باشد که در بر طرف نمودن مشکلات پدید آمده از بدو تولد و یا مشکلاتی که بعدا حاصل گریده و یا اختلالات عملکردی و اصلاح تصویر بدن فعالیت می نماید . ” پلاستیک ” کلمه ای است که از اصل یونانی خود ” plasticos ” آمده است و به معنای “شکل دهی”، “قالب بندی” می باشد . کلمه “ترمیمی- Reconstructive ” نیز یک کلمه لاتین می باشد و به معنای بازسازی می باشد .
جراحی پلاستیک ، ترمیمی و زیبائی سعی می نماید تا در تمامی سطح بدن هرگونه نقص ( ناهنجاری های مادرزادی ) ناشی از پوست ، زیر پوست و استخوان ها را رفع نمایند . در حین انجام این امر قانون اصلی این است که هرکدام از بافت هایی که از بین رفته است با بافت های مشابه آن ترمیم گردد .
جراحی زیبایی ، یکی از شاخه های فرعی جراحی پلاستیک می باشد . جراحی زیبایی مجموعه ای از جراحی ها و اقدامات برای زیباتر نمودن و بهتر نمودن تصویر بدن می باشد . در اینجا بیش از آنکه مسئله درمانی باشد ، مسئله زیبائی مطرح می باشد . در رسانه ها بیشتر وجه زیبائی جراحی پلاستیک در خبر ها مورد بحث قرار میگیرد و شاید از این رو است که مردم جراحان پلاستیک را کسانی می دانند که فقط جراحی زیبایی انجام می دهند . در حالیکه جراحی پلاستیک در کلینیک ها به میزان بیشتری در شاخه جراحی ترمیمی در حال انجام می باشد .

TOP